Temporære tjenester

Temporære tjenester innebærer vedlikeholdsoppgaver som gjerne supplerer våre faste avtaler. Som oftest utføres disse oppgavene årlig eller halvårlig og etter spesifisert tilbud.

Tjenestene innebefatter oppgaver som det ikke er behov for å utføre etter fast frekvens, men som til enhver tid sikrer optimal total renholds-kvalitet i et lokale eller bygg.

Litt av de tjenestene vi tilbyr:

  • Flyttevask av hus, leilighet og hytte.
  • Visningsvask
  • Service for firmahytter (ikke private)
  • Vaktmestertjenester
  • Konsulent- og rådgivningstjeneste
  • Vinduspuss

Send oss en melding